"Ik ben het, de Maagd van Fatima. Verbreek alle banden met de Boze, vergeef je vijanden in de naam van Jezus.“

 

Boodschap van de Maagd van Fatima op 5 mei 2017 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi

 

Mario: De gezegende Maagd Maria verscheen na drie heldere bliksems. Zij was helemaal gekleed in het wit. Zij had de Rozenkrans in Haar handen en een gouden kroon op Haar hoofd. Na ons gezegend te hebben met het kruisteken heeft Zij zachtjes gezegd: "Geloofd zij Jezus Christus"

 

Mario: "in alle eeuwigheid"


De Heilige Moeder: "Ik ben het, de Maagd van Fatima. Verbreek alle banden met de Boze, vergeef je vijanden in de naam van Jezus. Niemand kan vergeven behalve door Gods genade en in de naam van Christus.
Onthoud dat de Boze vooral werkt in degenen die voortdurend haat en wrok in zich dragen, afgunstig zijn op andermans gaven. Mijn kinderen, word volwassen in het geloof, groei in de liefde, roep Mijn heilige raad in die jullie zullen ontvangen in jullie harten als jullie luisteren naar Mijn stem ...
Wees verenigd in Mijn Onbevlekt Hart en onderwerp jullie aan de heerschappij van Jezus.
Vernieuw jullie in de Heilige Geest. Cultiveer in jullie zuivere gevoelens, evangelische gevoelens. Evangeliseer deze wereld zonder God. Ik kom om jullie te redden van onbillijkheid door oneindige genaden en oneindige zegeningen te laten regenen op jullie die Mij volgen. Luister naar Mij."


Opmerking: In de maand juni brengen de pelgrims water mee dat wordt gezegend door Jezus. Juni is de maand gewijd aan het Heilig Hart.

 

www.verginedellariconciliazione.it

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’