"Draag bij je Mijn heilige rozenkrans en de demonen zullen wegvluchten..
Dit zijn tijden van moed en getuigenis afleggen van het Evangelie van de vrede en bekering.“

 

 Boodschap van de Maagd van de Verzoening op zondag 5 oktober 2018

aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi, Italië


Mario: De Heilige Maagd droeg blauw. Zij heeft gezegd:

"Mijn geliefde kinderen, Ik wil dat al Mijn kinderen gered worden, zo laat de Heilige Geest je odelleren naar het beeld van Christus - God.

Lieve kinderen, wat Ik jullie aanbeveel is om altijd in jullie harten het meest verheven gevoel van de liefde te dragen om de barrières van haat, van onverschilligheid en onbegrip af kan te breken. Vandaag ben Ik bij jullie zoals elke 5de omdat de Vader dat wil, Veel pijn is in Mijn Hart omdat weinigen hun hemelse Moeder danken voor de ontvangen genaden en wegens hen, die, omdat ze geen genade ontvangen, de hoop verliezen. Het geloof is zwak in velen omdat men weinig bidt en men zich niet toevertrouwt aan de Levende.
Moge de heilige Rozenkrans jullie voortdurende gebed zijn dat je elke dag meer met Mij verbindt.
Draag bij je Mijn heilige rozenkrans en de demonen zullen wegvluchten. Wandel in het licht van de Verrezene en laat je dragen door de Geest van het Nieuwe Leven.
Ik ben nabij jullie en Ik troost je in het lijden en in de beproevingen.
Dit zijn tijden van moed en getuigenis afleggen van het Evangelie van de vrede en bekering.
Wanneer jullie in de woorden van de naaste, en in zijn handelingen of gedragingen, die hij mogelijks van jullie zou willen, je geen redelijk, juist inzicht voelt, iets wat niet goed is, zeg dan: deze heeft geen oprecht hart en ik wantrouw hem.
Behandel hem met liefde want hij is ongelukkig wegens een zwaar ongelukkig-zijn, namelijk dat van een zieke geest, volg hem niet in zijn daden en neem zijn woorden niet aan als waar en wijs.
Ik zegen jullie allen in de naam van de Heilige Drievuldigheid.”

Mario: De Maagd Maria zegende ons allemaal en de heilige voorwerpen met het kruisteken.
Zij dankte voor de processie ter ere van Haar met het miraculeuze beeld van O.L.Vrouw van Fatima. Toen verdween Zij in het oneindige licht.

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’