„Ik nodig jullie uit om in Mijn Jezus te geloven en in jullie harten naar Hem te luisteren want Hij leeft in jullie.“

 

  Boodschap van de Maagd van de Verzoening op vrijdag 5 januari 2018 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi

 

Mario: De Madonna is in ons midden neergedaald. Zij was helemaal gekleed in stralend, schitterend wit. Na het kruisteken te hebben gemaakt, heeft Zij gezegd:

 

"Geloofd zij Jezus Christus.

Lieve kinderen, Ik verzoek jullie dringend te bidden voor de ongelovigen, voor degenen die niet openstaan voor de Geest Gods die altijd werkt.

Ik ben vooral bedroefd over degenen die niet in Jezus, de Verlosser, geloven en leven zonder gebed en zonder liefde voor het goddelijke leven.

Ik nodig jullie uit om in Mijn Jezus te geloven en in jullie harten naar Hem te luisteren want Hij leeft in jullie.  

De angst komt niet van God, wees daarom moedig in de strijd tegen Satan en zijn opstandige engelen.

De hel is wijd geopend en demonen zijn op de aarde om Mijn ware kinderen te vervolgen."

 

Mario: De Hemelse Moeder heeft iedereen gezegend met het kruisteken, Zij maakte een buiging en verdween in Haar paradijselijk licht.
Mario na de verschijning: de Heilige Moeder daalt neer in dit kleine gebedscenakel om over God te spreken, om ons de komst van het Glorieuze Koninkrijk van Jezus Christus te verkondigen, om onze harten te vullen met Zijn vrede, met Zijn barmhartigheid.

 

  www.verginedellariconciliazione.it

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’