„Ontvang Mijn oproep in dit hoekje van het Paradijs, waar Ik wacht dat mensen komen om volledig te worden genezen, genezen van het atheïsme.“

 

  Boodschap van de Maagd van de Verzoening op 5 maart 2017 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi

 

Mario: De Heilige Maagd verscheen na een grote explosie van zeer wit licht. Zij was helemaal gekleed in het wit en had de Rozenkrans aan de rechterarm. Twaalf sterren omringden Haar hoofd. Na ons te hebben gezegend met het teken van het kruis heeft Zij gezegd:

 

„Geliefde kinderen, Ik luister naar jullie gebeden indien bepaald vanuit een hart dat gevoelig is voor Mijn moederlijke stem.

Ontvang Mijn oproep in dit hoekje van het Paradijs, waar Ik wacht dat mensen komen om volledig te worden genezen, genezen van het atheïsme.

Dat de mens terug in God gelooft!

Vandaag de dag is de mens zich niet bewust van de Schepper, doof voor Zijn Heilig Woord, rebels tegen Zijn Goddelijke Wil.

De mens moet meer bidden en met geloof om Satans plannen te vernietigen, de plannen van dood en vernietiging voor de hele wereld.

Sinds geruime tijd heb Ik jullie de weg getoond van bekering, maar slechts een kleine kudde volgde Mijn aanwijzingen, heeft zichzelf weten te redden voor de eeuwigheid, de rest is verdeeld.

Reeds geruime tijd toon Ik jullie de weg naar bekering, maar slechts een kleine kudde volgde Mijn aanwijzing voor het eeuwig heil; de rest is verstrooid geraakt.

Mijn kinderen, vermeerder jullie geloof door het aanbidden van Mijn Zoon in de Eucharistie, het Hemels Brood.

In deze vastentijd, vast speciaal op vrijdag en beoefen de vrome praktijk van de Kruisweg, zo aangenaam aan Jezus.

Mediteer over de gekruisigde Jezus, over Zijn geseling en over Zijn lichtgevende wonden. In april kom Ik weer bij jullie om de kaarsen te zegenen die jullie naar hier zullen brengen met oprechte toewijding."

 

www.verginedellariconciliazione.it

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’